Търговия на България с ЕС за периода януари - юли 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - юли 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 38.2% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 13.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 20.2% и възлиза на 14.3 млрд. лева.
През юли 2011 г. износът за ЕС нараства с 15.5% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 18.4% и надвишава 2.1 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: