Търговия на България с трети страни за периода януари - март 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - март 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 55.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 3.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 40.1% и възлиза на 4.1 млрд. лева.
През периода януари - март 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 9.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 55.6%, а общата стойност на внесените стоки е 9.8 млрд. лв. и се е увеличила с 29.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: