Отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"

Борислав Борисов
Началник на отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"
 
За контакти:
адрес: 5000, Велико Търново, ул."Никола Габровски" №61
тeл.: +359 62 614512
факс: +359 62 628243