Формуляр "Отчет за източниците на емисии в атмосферата за 2018 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за източници на емисии в атмосферата за 2018 година”.

Наблюдението се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2018 година. Отчетът се попълва от всички стопански субекти, съставна част от чиято дейност са:
- процесите за производство на енергия;
- процесите при производство на друга продукция (обхваната чрез произведена продукция, използване на разтворители, добив и дистрибуция на горива)
 
Списъкът на тези процеси, както и измерителните единици, в които се попълват данните, е поместен в Приложение 1 (Номенклатура на източници на емисии в атмосферата). Приложението е включено както в електронния вариант, така и във варианта на хартиен носителна който също може да бъде попълнен формулярът. Указанията за попълване на формуляра се съдържат във варианта на хартиен носител.

Отчетът се попълва по местонамиране на дейността на стопанските субекти – в колкото населени места има такива процеси, толкова броя отчети се попълват.

Отчетът се попълва по местонамиране на дейността на стопанските субекти – в колкото населени места има такива процеси, толкова броя отчети се попълват.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла Instrukcia.doc. Необходимите номенклатури за попълване се съдържат във файла emis.xls. Името на отчетната единица се въвежда в съответното поле.

Ако са изпълнени логическите и аритметичните контроли с натискане на бутона «формиране на файл за НСИ» в първи раздел се създава файл с име Е_ЕИК на Вашето предприятие_ЕКАТТЕ (код на населеното място на Вашето предприятие).

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Ралица Радовска телефон 9857478, а за попълване на формуляра - към Румен Руменов на телефони 9857541 и 9857499.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ до 25 април 2019 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

№ ОСИ
Отговорници
тел код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за
изпращане на файловете с данни в отдел
статистически изледвания към ТСБ
1
ОСИ Благоевград
073
8896516;
0877904428
Валентина Миджова
2
ОСИ Бургас
056
851926
Медиха Карагьозова
3
ОСИ Варна
052
575248;
575241 
Златина Минева;
Наталия Петрова 
4
ОСИ Велико Търново
062
614522
Светлана Братоева
5
ОСИ Видин
094
609269
Светла Симеонова
6
ОСИ Враца
092
668680
Кети Иванова
7
ОСИ Габрово
066
819743
Николета Валачева
8
ОСИ Кърджали
0361
67047
Марияна Павлова
9
ОСИ Кюстендил
078
559647
Роза Ризова
10
ОСИ Ловеч
068
686073
Даниела Цветкова
11
ОСИ Монтана
096
391828
Маргарита Езекиева
12
ОСИ Пазарджик
034
402737
Мариела Кочева
13
ОСИ Перник
076
688656
Таня Попова
14
ОСИ Плевен
064
890416
Емилия Тодорова
15
ОСИ Пловдив
032
658726
Светлана Атанасова
16
ОСИ Разград
084
616115
Радостина Петкова
17
ОСИ Русе
082
811436
Ивелина Калчева
18
ОСИ Силистра
086
818320
Николай Йорданов
19
ОСИ Сливен
044
613435
Радка Монева
20
ОСИ Смолян
0301
67423
Иван Даритков
21
ОСИ София-град
02
9857629
Йорданка Илиева
22
ОСИ София-област
02
9857636
Цветанка Попова
23
ОСИ Стара Загора
042
619415
Калина Бакърджиева
24
ОСИ Добрич
058
655323
Минка Раева
25
ОСИ Търговище
0601
69425
Марияна Терзиева
26
ОСИ Хасково
038
608851
Николинка Делчева
27
ОСИ Шумен
054
850621
Мария Божинова-Борисова
28
ОСИ Ямбол
046
686332
Ралица Танева