Функция “Социално изключване”


Динамичен ред: Social_1.3.8.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2018
Млн.лв
    Всички схеми Схема 13 Схема 17
1180000 Обезщетения за социална защита      233.44 133.47 99.97
1181000  Не базирани на имотен ценз     99.97 0.01 99.97
1181100   Парични обезщетения    0.00 0.00 0.00
1181110    Периодични   0.00 0.00 0.00
1181111     Подкрепа на дохода  0.00    
1181112     Други парични периодични обезщетения  0.00    
1181120    Еднократна сума   0.00 0.00 0.00
1181121     Други еднократни обезщетения  0.00    
1181200   Обезщетения в натура    99.97 0.01 99.97
1181201    Настаняване (квартирни)   7.59   7.59
1181202    Рехабилитация на зависими от алкохол и наркотици   0.00    
1181203    Други обезщетения в натура   92.39 0.01 92.38
1182000  Базирани на имотен ценз     133.46 133.46 0.00
1182100   Парични обезщетения    34.35 34.35 0.00
1182110    Периодични   32.38 32.38 0.00
1182111     Подкрепа на дохода  32.38 32.38  
1182112     Други парични периодични обезщетения  0.00    
1182120    Еднократна сума   1.97 1.97 0.00
1182121     Други еднократни обезщетения  1.97 1.97  
1182200   Обезщетения в натура    99.11 99.11 0.00
1182201    Настаняване (квартирни)   0.00    
1182202    Рехабилитация на зависимо от алкохол и наркотици   0.00    
1182203    Други обезщетения в натура 99.11 99.11  
11.08.2020

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници