Премини към основното съдържание

Функция “Социално изключване”

Динамичен ред: Social_1.3.8.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички схеми Схема 13 Схема 17
1180000 Обезщетения за социална защита 254.02 148.08 105.94
1181000   Не базирани на имотен ценз         105.94 0.00 105.94
1181100     Парични обезщетения       0.00 0.00 0.00
1181110       Периодични     0.00 0.00 0.00
1181111         Подкрепа на дохода   0.00    
1181112         Други парични периодични обезщетения   0.00    
1181120       Еднократна сума     0.00 0.00 0.00
1181121         Други еднократни обезщетения   0.00    
1181200     Обезщетения в натура       105.94 0.00 105.94
1181201       Настаняване (квартирни)     8.66   8.66
1181202       Рехабилитация на зависими от алкохол и наркотици     0.00    
1181203       Други обезщетения в натура     97.28 0.00 97.28
1182000   Базирани на имотен ценз         148.08 148.08 0.00
1182100     Парични обезщетения       30.40 30.40 0.00
1182110       Периодични     28.25 28.25 0.00
1182111         Подкрепа на дохода   28.25 28.25  
1182112         Други парични периодични обезщетения   0.00    
1182120       Еднократна сума     2.16 2.16 0.00
1182121         Други еднократни обезщетения   2.16 2.16  
1182200     Обезщетения в натура       117.68 117.68 0.00
1182201       Настаняване (квартирни)     0.00    
1182202       Рехабилитация на зависимо от алкохол и наркотици     0.00    
1182203       Други обезщетения в натура     117.68 117.68  
24.08.2021