Пенсии и изплатени обезщетения


  • България: предизвикателствата на бедността
    България: предизвикателствата на бедността
    Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата публикация на български и на английски език "България: предизвикателствата на бедността", която е резултат от проведеното през 2003 г. от НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка Многоцелево наблюдение на домакинствата в България. Основната цел на наблюдението беше да се получи разностранна, актуална и многоаспектна информация за условията на живот и за бедността в страната.
    С изследването на бедността се преследват няколко цели.

Страници