Премини към основното съдържание

Издадени вестници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.12.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия - бр. Излизания - бр. Годишен тираж - хил. Еднократен тираж - хил.
Общо 191 9 618 102 819 1 257
Общ отдел 4 12 17 3
Философия. Психология 3 133 2 426 53
Религия 5 106 80 4
Обществени науки 128 7 533 89 034 1 027
Социология, статистика 100 6 972 87 299 956
Политика, икономически науки, икономика 10 146 509 18
Право, публична администрация 3 156 78 10
Военно дело, военни науки 2 64 198 5
Възпитание, образование 10 128 226 8
Търговия, комуникации, транспорт 1 11 222 20
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 2 56 502 11
Езикознание 1 3 3 1
Филология, лингвистика 1 3 3 1
Естествени науки и математика 1 32 38 1
Естествени науки 1 32 38 1
Техника. Медицина. Приложни науки 30 878 4 760 120
Медицина, здравеопазване 11 265 1 483 47
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 1 50 357 7
Селско стопанство, ветеринарна медицина 9 309 1 983 45
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 9 254 937 22
Изкуство и развлечения 8 738 6 044 30
Пластични и графични изкуства, фотография 2 24 6 0
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 2 51 452 10
Игри и спорт 4 663 5 586 20
Литература 5 127 361 9
История на литературата и литературна критика 1 42 27 1
Художествена литература 4 85 334 8
География. История 6 56 57 8
История, биографии, генеалогия, хералдика 2 34 38 5
География и пътешествия 4 22 19 3

1 Десетичната класификация - национален вариант.
27.06.2023