Училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в програми за придобиване на ІІІ степен професионална квалификация по статистически зони, статистически райони, области и общини


Динамичен ред: Edu_2.9.2.xls

УЧИЛИЩА, ПАРАЛЕЛКИ, УЧИТЕЛИ, УЧАЩИ, НОВОПРИЕТИ И ЗАВЪРШИЛИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ІІІ СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 1
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини
Училища Паралелки Учители Учащи Новоприети Завършили средно образование
общо в т.ч. жени общо в т.ч. жени общо в т.ч. жени общо от випуск 2019
Общо 357 4 809 10 108 7 436 107 183 42 352 23 491 9 393 18 660 17 835
Северна и Югоизточна България 199 2 574 5 303 3 840 56 281 22 678 12 216 4 961 9 466 9 046
Северозападен 45 569 1 103 793 11 441 4 745 2 308 960 1 815 1 738
Видин 2 33 65 56 686 304 118 48 148 141
Брегово - 3 4 3 52 17 - - 9 9
Видин 2 27 61 53 587 266 97 40 131 124
Ружинци - 3 - - 47 21 21 8 8 8
Враца 6 125 155 104 2 165 788 486 179 241 229
Борован - 2 - - 20 11 20 11 - -
Бяла Слатина 1 22 28 17 484 210 112 54 64 64
Враца 2 43 60 41 894 253 192 42 116 113
Козлодуй 1 17 23 16 407 144 77 27 20 15
Мездра 1 32 12 11 199 88 51 26 13 12
Оряхово - 6 14 10 123 65 34 19 14 14
Роман 1 2 12 4 20 6 - - 6 6
Хайредин - 1 6 5 18 11 - - 8 5
Ловеч 7 107 167 119 2 093 868 476 209 329 318
Априлци - 5 8 7 50 16 6 2 12 12
Ловеч 3 27 58 44 594 217 93 37 108 103
Луковит 1 17 22 15 357 171 106 50 52 52
Тетевен 1 20 23 15 361 139 93 44 58 55
Троян 2 28 50 36 508 231 126 53 83 80
Ябланица - 10 6 2 223 94 52 23 16 16
Монтана 6 87 151 116 2 010 873 419 185 352 337
Берковица 1 14 18 13 303 109 71 27 41 36
Вършец - 1 - - 26 14 - - - -
Георги Дамяново - 2 - - 31 7 18 4 - -
Лом 2 25 46 35 515 230 100 52 78 72
Монтана 3 45 87 68 1 135 513 230 102 233 229
Плевен 24 217 565 398 4 487 1 912 809 339 745 713
Белене 1 4 11 8 44 19 11 4 10 10
Гулянци - 4 22 17 76 39 33 16 2 -
Долни Дъбник 1 1 26 15 22 10 0 - - -
Кнежа 2 26 50 33 647 269 72 41 48 43
Левски 1 5 18 9 93 15 19 3 26 23
Плевен 15 147 380 277 3 027 1 315 562 228 576 555
Пордим - 3 3 - 50 19 14 4 - -
Червен бряг 4 27 55 39 528 226 98 43 83 82
Северен централен 55 616 1 310 931 13 250 5 327 2 791 1 139 2 202 2 101
Велико Търново 15 175 385 270 4 036 1 599 845 336 684 664
Велико Търново 6 79 165 121 1 794 765 421 193 336 326
Горна Оряховица 5 49 107 76 1 227 417 210 75 221 215
Елена - 8 17 13 139 61 27 10 5 5
Лясковец - - - - 13 13 4 4 - -
Павликени 1 13 30 20 280 108 57 24 40 39
Свищов 2 18 49 31 418 192 94 26 77 76
Стражица 1 8 17 9 165 43 32 4 5 3
Габрово 6 90 158 106 1 836 693 418 176 321 309
Габрово 2 50 79 59 971 349 238 106 187 183
Дряново 1 6 9 8 86 37 18 8 13 13
Севлиево 2 29 45 29 667 242 140 48 104 96
Трявна 1 5 25 10 112 65 22 14 17 17
Разград 10 110 198 139 2 260 906 467 192 331 305
Завет 1 4 13 7 70 28 18 5 4 4
Исперих - 16 -   325 118 78 28 31 29
Кубрат 1 4 13 10 110 69 29 23 4 4
Лозница 1 9 21 14 139 90 37 25 23 21
Разград 7 77 151 108 1 616 601 305 111 269 247
Русе 16 168 426 319 3 631 1 490 768 308 606 570
Бяла 1 4 18 12 85 39 - - 11 11
Ветово - - - - - - - - 8 6
Две могили 1 9 16 10 162 40 32 12 16 16
Русе 14 155 392 297 3 384 1 411 736 296 571 537
Силистра 8 73 143 97 1 487 639 293 127 260 253
Дулово 1 10 30 20 208 153 43 29 36 33
Кайнарджа - 5 - - 126 67 30 21 - -
Силистра 7 52 113 77 1 030 366 163 53 224 220
Ситово - 1 - - 12 1 12 1 - -
Тутракан - 5 - - 111 52 45 23 - -
Североизточен 48 617 1 399 1 010 13 765 5 577 3 120 1 263 2 312 2 208
Варна 21 333 765 580 7 430 3 143 1 881 804 1 263 1 240
Аксаково - 3 7 7 73 40 27 15 - -
Белослав - 2 - - 54 20 - - - -
Бяла 1 3 8 7 49 19 24 14 15 14
Варна 15 262 632 483 5 968 2 461 1 488 628 1 134 1 116
Ветрино - 6 11 10 121 66 26 17 16 16
Вълчи дол 1 8 21 14 125 43 27 9 4 4
Девня - 6 - - 134 67 43 23 - -
Долни чифлик 1 7 18 12 145 43 52 15 24 22
Провадия 2 22 49 36 526 272 110 51 58 56
Суворово 1 14 19 11 235 112 84 32 12 12
Добрич 10 81 222 155 1 710 701 374 160 291 281
Генерал Тошево 1 13 27 17 258 99 61 24 18 14
Добрич 7 56 140 97 1 228 516 261 113 235 231
Каварна 1 4 19 13 97 24 25 9 18 17
Тервел 1 5 25 18 84 41 9 4 17 16
Шабла - 3 11 10 43 21 18 10 3 3
Търговище 8 95 201 129 2 137 774 377 108 318 289
Омуртаг 1 13 26 15 281 90 57 16 37 31
Попово 2 27 68 44 677 270 108 28 87 79
Търговище 5 55 107 70 1 179 414 212 64 194 179
Шумен 9 108 211 146 2 488 959 488 191 440 398
Велики Преслав 2 17 33 23 377 144 69 24 57 51
Нови пазар 1 6 11 6 140 32 23 5 20 17
Шумен 6 85 167 117 1 971 783 396 162 363 330
Югоизточен 51 772 1 491 1 106 17 825 7 029 3 997 1 599 3 137 2 999
Бургас 15 280 479 388 6 736 2 671 1 535 596 1 203 1 171
Айтос 1 16 18 14 319 100 87 24 26 26
Бургас 12 218 410 331 5 322 2 105 1 210 477 1 061 1 033
Карнобат 1 16 23 18 415 156 82 30 30 28
Малко Търново - 5 8 8 63 32 22 10 9 9
Несебър - 11 - - 292 132 61 25 24 24
Поморие 1 8 20 17 173 86 23 11 48 47
Сунгурларе - 6 - - 152 60 50 19 5 4
Сливен 11 143 306 206 3 047 1 140 715 271 481 456
Котел 1 15 49 32 295 156 66 33 52 52
Нова Загора 2 16 44 31 348 111 38 12 71 59
Сливен 8 112 213 143 2 404 873 611 226 358 345
Стара Загора 17 261 514 385 6 104 2 508 1 324 574 1 179 1 124
Гълъбово 1 13 21 15 312 111 62 18 45 35
Казанлък 4 63 122 91 1 439 575 321 137 250 244
Мъглиж 1 13 18 11 281 101 71 22 26 22
Раднево 1 16 22 20 300 90 63 25 54 45
Стара Загора 9 148 303 230 3 566 1 542 743 343 753 733
Чирпан 1 8 28 18 206 89 64 29 51 45
Ямбол 8 88 192 127 1 938 710 423 158 274 248
Елхово - 5 - - 57 53 13 13 9 9
Ямбол 8 83 192 127 1 881 657 410 145 265 239
Югозападна и Южна централна България 158 2 235 4 805 3 596 50 902 19 674 11 275 4 432 9 194 8 789
Югозападен 87 1 287 2 803 2 111 29 537 11 486 6 668 2 646 5 297 5 093
Благоевград 17 194 422 299 4 558 1 887 1 003 396 831 769
Банско 3 18 34 19 444 127 69 22 121 100
Белица 1 6 9 8 116 75 33 17 37 37
Благоевград 3 51 105 86 1 223 419 291 96 286 269
Гоце Делчев 2 29 81 60 742 330 208 88 85 82
Петрич 1 28 38 30 646 273 125 55 82 80
Разлог 3 26 64 28 611 291 105 44 100 87
Сандански 3 30 76 54 655 314 145 61 113 108
Якоруда 1 6 15 14 121 58 27 13 7 6
Кюстендил 9 78 165 128 1 704 696 385 161 340 326
Бобов дол 1 2 8 2 44 21 17 6 19 19
Дупница 4 27 69 56 609 236 143 55 139 130
Кюстендил 4 44 80 62 945 386 190 80 162 157
Сапарева баня - 5 8 8 106 53 35 20 20 20
Перник 8 104 181 149 2 252 939 553 253 353 335
Перник 6 87 158 132 1 985 826 485 221 302 288
Радомир 2 16 23 17 256 109 68 32 41 38
Трън - 1 - - 11 4 - - 10 9
София 14 172 314 250 3 743 1 436 866 360 587 560
Ботевград 1 19 25 21 463 187 128 56 56 50
Долна баня - 1 - - 14 5 - - 14 14
Елин Пелин 1 8 14 12 140 64 21 5 13 12
Златица 1 5 10 8 101 24 19 8 16 16
Ихтиман 1 14 30 25 333 136 124 51 11 9
Копривщица - 3 8 6 74 31 15 5 11 10
Костенец 1 9 18 13 160 66 31 10 26 26
Костинброд 1 10 21 16 246 128 56 35 37 35
Пирдоп 2 16 33 31 290 138 58 31 56 53
Правец 1 29 38 27 751 173 155 35 132 132
Самоков 3 34 65 53 711 298 151 77 101 95
Своге 1 17 37 29 376 171 92 46 100 95
Сливница 1 7 15 9 84 15 16 1 14 13
София (столица) 39 739 1 721 1 285 17 280 6 528 3 861 1 476 3 186 3 103
Столична 39 739 1 721 1 285 17 280 6 528 3 861 1 476 3 186 3 103
Южен централен 71 948 2 002 1 485 21 365 8 188 4 607 1 786 3 897 3 696
Кърджали 8 71 121 87 1 523 519 284 103 273 248
Ардино - 4 - - 68 39 13 11 10 10
Джебел 1 6 10 8 156 71 13 6 25 21
Кърджали 6 50 96 69 1 141 344 240 79 198 180
Момчилград 1 11 15 10 158 65 18 7 40 37
Пазарджик 13 197 338 258 4 575 1 792 984 386 705 642
Батак 1 7 20 5 86 20 11 3 21 16
Белово - 6 8 - 112 61 38 18 45 44
Велинград 3 36 67 47 826 348 164 58 161 145
Пазарджик 6 103 189 150 2 509 949 543 203 366 337
Панагюрище 1 17 33 24 394 146 100 37 88 78
Пещера 1 8 21 19 158 63 33 21 18 16
Септември 1 16 - 13 411 163 72 30 6 6
Сърница - 4 - - 79 42 23 16 - -
Пловдив 31 466 1 087 803 10 803 4 276 2 466 990 2 035 1 984
Асеновград 3 28 65 55 661 173 126 38 136 135
Брезово 1 5 17 12 95 38 36 15 42 42
Карлово 3 27 61 43 636 218 159 56 55 52
Куклен 1 6 14 9 109 33 31 12 9 7
Марица - 3 - - 42 23 21 10 - -
Пловдив 18 332 769 566 7 665 3 060 1 722 701 1 542 1 514
Първомай 1 14 33 24 328 162 103 50 50 48
Раковски 2 13 41 28 334 116 66 20 55 47
Садово 1 8 23 13 174 109 44 22 9 8
Сопот 1 25 51 42 651 291 132 50 118 112
Хисаря - 5 13 11 108 53 26 16 19 19
Смолян 9 67 143 101 1 133 375 201 59 241 227
Девин 1 5 12 8 108 51 9 - 20 20
Златоград - 3 - - 48 18 - - 8 7
Мадан 1 10 18 13 156 38 25 9 46 42
Рудозем - 1 - - 9 - 9 - - -
Смолян 5 39 88 65 692 241 128 41 141 134
Чепеларе 2 9 25 15 120 27 30 9 26 24
Хасково 10 147 313 236 3 331 1 226 672 248 643 595
Димитровград 1 9 26 24 216 73 49 24 30 24
Свиленград 1 16 29 24 278 134 52 27 71 70
Тополовград - 5 - - 129 55 3 1 18 13
Харманли 1 14 21 18 298 93 73 23 55 48
Хасково 7 103 237 170 2 410 871 495 173 469 440

1 Без учителите в междуучилищни центрове; без директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост.
24.04.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на образованието и културата“

Лице за контакт

Свилен Кателиев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 469

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване25 април 2019 г.
Дата на публикуване25 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране25 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на основното и средното образование осигурява данни за учебната дейност във всички видове училища и професионално обучение след средно образование в професионални колежи. Основни единици на наблюдение са учащите (новоприети и дипломирани) и учителите. Основните признаци, по които се събират данни за записаните ученици са следните: пол, година на раждане, клас, второгодничество, степен на образование, форма на обучение, вид и местонахождение на основното (средното) училище, изучавана професия/специалност, изучавани чужди езици, изучаван майчин език. Датата на статистическото наблюдение е 1 октомври.

Използвани класификации

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011);

· Класификация на областите на образованието и специалности, изучавани в професионалните гимназии и училищата по изкуствата;

· Класификация на областите на образованието и професии, изучавани в професионалните училища и паралелки.

Обхват

Изследването обхваща всички държавни, общински и създадените по установения законов ред частни училища.

Понятия и дефиниции

За ученик се счита всеки, включен в образователна програма на формалното образование според МСКО, независимо от формата на обучение. Формалното образование включва учебните програми, провеждани в легитимните образователни институции, създадени по установения законов ред.

Новоприети ученици са записаните за първи път в началния клас или курс за съответната образователна степен. Това означава, че към новоприетите не се отнасят тези, които са били записани в същата образователна степен през предходни периоди.

Завършили степен на образование са учениците, които са получили документ за завършената степен от легитимна образователна институция, съдържащ изискващите се според закона записвания и печати.

Напуснали ученици са учащи, които са били записани в началото на предходната учебна година, но по някоя от наблюдаваните причини напускат училище преди нейния край. Напусналите не се считат за отпаднали от образователната система, тъй като те могат да продължат образованието си през следващата учебна година, а ненавършилите 16 години са длъжни да продължат образованието си.

Учителите (преподавателите) са длъжностните лица, които непосредствено провеждат учебните занятия съгласно учебните планове, независимо дали са пълно или непълно заети. Директорите и помощник-директорите в основното и средното образование се наблюдават отделно, независимо че голяма част от тях имат преподавателска заетост.

Управленският персонал включва длъжностни лица, изпълняващи управленски функции на равнище образователна институция.

Образователни институции - една образователна институция се дефинира като вземащ самостоятелни решения център, който предоставя образователни услуги на отделни лица или организации и е създаден по установения в закона ред. Това означава, че институцията има ръководител (директор, ректор или друг ръководител), т.е. това е “самостоятелна” образователна институция. “Несамостоятелните” образователни институции са филиали или наречени по друг начин звена, като характерното за тях е подчинеността им на самостоятелна институция.

Статистическа единица

Учащи (вкл. новоприети и дипломирани) и преподаватели.

Статистическа съвкупност

Участници във формално образование

Географски обхват (територия)

Цялата страна. Публикуват се данни до ниво община.

Времеви обхват

2000 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой и процент.

Отчетен период

Учебна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за професионалното образование и обучение;
 • Закон за народната просвета и Правилник за неговото прилагане;
 • Методически документи на Евростат;
 • Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот;
 • Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията;
 • Закон за статистиката;
 • Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
 • Закон за предучилищното и училищното образование.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

· Образование в Република България;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Данни за основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално) са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3432 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=140

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологически наръчник на Евростат;

· Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Edu_Meth.pdf

Документация за качеството

Доклад за качеството съгласно Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Органите на държавната и регионална администрация, международни организации, потребители от страната и чужбина.

Удовлетвореност на потребителите

Информацията не е налична.

Пълнота

Информацията не е налична.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Извадкови грешки

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Неизвадкови грешки

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Навременност и точност на представяне
Навременност

· Референтна дата: 01.10;

· Провеждане на изследване: октомври - ноември;

· Обработка на данни: декември - март;

· Публикуване на национално ниво: април;

· Предоставяне на Евростат: септември.

Точност на представяне

Данните се публикуват на национално ниво и предоставят на Евростат навреме.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

До учебната 2016/2017 година съществува частична сравнимост поради промени в националната нормативна база.

От учебната 2017/2018 има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система (Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр. 79 от 13 oктомври 2015 г.). Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани с изследването „Образование и обучение на възрастни“.

Вътрешна съгласуваност

Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация.

Разходи и натовареност

Информацията не е налична.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Статистическа обработка
Източници на данни

Всички видове държавни, общински и създадените по установения законов ред частни училища от I до XII клас и професионалните колежи с прием след средно образование.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр „Отчет за училищата“.

Валидиране на данни

Валидирането на данните е извършено от Националния статистически институт, а Евростат провежда тестове за качество.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на образованието и културата“

Лице за контакт

Свилен Кателиев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 469

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на основното и средното образование осигурява данни за учебната дейност във всички видове училища и професионално обучение след средно образование в професионални колежи. Основни единици на наблюдение са учащите (новоприети и дипломирани) и учителите. Основните признаци, по които се събират данни за записаните ученици са следните: пол, година на раждане, клас, второгодничество, степен на образование, форма на обучение, вид и местонахождение на основното (средното) училище, изучавана професия/специалност, изучавани чужди езици, изучаван майчин език. Датата на статистическото наблюдение е 1 октомври.

Използвани класификации

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011);

· Класификация на областите на образованието и специалности, изучавани в професионалните гимназии и училищата по изкуствата;

· Класификация на областите на образованието и професии, изучавани в професионалните училища и паралелки.

Обхват

Изследването обхваща всички държавни, общински и създадените по установения законов ред частни училища.

Понятия и дефиниции

За ученик се счита всеки, включен в образователна програма на формалното образование според МСКО, независимо от формата на обучение. Формалното образование включва учебните програми, провеждани в легитимните образователни институции, създадени по установения законов ред.

Новоприети ученици са записаните за първи път в началния клас или курс за съответната образователна степен. Това означава, че към новоприетите не се отнасят тези, които са били записани в същата образователна степен през предходни периоди.

Завършили степен на образование са учениците, които са получили документ за завършената степен от легитимна образователна институция, съдържащ изискващите се според закона записвания и печати.

Напуснали ученици са учащи, които са били записани в началото на предходната учебна година, но по някоя от наблюдаваните причини напускат училище преди нейния край. Напусналите не се считат за отпаднали от образователната система, тъй като те могат да продължат образованието си през следващата учебна година, а ненавършилите 16 години са длъжни да продължат образованието си.

Учителите (преподавателите) са длъжностните лица, които непосредствено провеждат учебните занятия съгласно учебните планове, независимо дали са пълно или непълно заети. Директорите и помощник-директорите в основното и средното образование се наблюдават отделно, независимо че голяма част от тях имат преподавателска заетост.

Управленският персонал включва длъжностни лица, изпълняващи управленски функции на равнище образователна институция.

Образователни институции - една образователна институция се дефинира като вземащ самостоятелни решения център, който предоставя образователни услуги на отделни лица или организации и е създаден по установения в закона ред. Това означава, че институцията има ръководител (директор, ректор или друг ръководител), т.е. това е “самостоятелна” образователна институция. “Несамостоятелните” образователни институции са филиали или наречени по друг начин звена, като характерното за тях е подчинеността им на самостоятелна институция.

Статистическа единица

Учащи (вкл. новоприети и дипломирани) и преподаватели.

Статистическа съвкупност

Участници във формално образование

Географски обхват (територия)

Цялата страна. Публикуват се данни до ниво община.

Времеви обхват

2000 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Всички видове държавни, общински и създадените по установения законов ред частни училища от I до XII клас и професионалните колежи с прием след средно образование.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр „Отчет за училищата“.

Валидиране на данни

Валидирането на данните е извършено от Националния статистически институт, а Евростат провежда тестове за качество.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Органите на държавната и регионална администрация, международни организации, потребители от страната и чужбина.

Удовлетвореност на потребителите

Информацията не е налична.

Пълнота

Информацията не е налична.

Степен на пълнота на данните

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Извадкови грешки

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Неизвадкови грешки

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Грешки на обхвата

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Степен на свръхобхват

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Дял на общите единици

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Грешки при измерването

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Грешки при обработката

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Степен на импутация

Не се прилага (не се прилага импутация).

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага (изчерпателно изследване).

Сезонно изглаждане

Не се прилага (данните са годишни).

Ревизия на данните - политика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага (не се публикуват предварителни данни).

Навременност и точност на представяне
Навременност

· Референтна дата: 01.10;

· Провеждане на изследване: октомври - ноември;

· Обработка на данни: декември - март;

· Публикуване на национално ниво: април;

· Предоставяне на Евростат: септември.

Лаг във времето - първи резултати

26 седмици.

Лаг във времето - окончателни резултати

Не се прилага (публикуват се само окончателни резултати).

Точност на представяне

Данните се публикуват на национално ниво и предоставят на Евростат навреме.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Не се прилага (данните се предоставят на точната дата).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага (липсват потоци).

Сравнимост във времето

До учебната 2016/2017 година съществува частична сравнимост поради промени в националната нормативна база.

От учебната 2017/2018 има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система (Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр. 79 от 13 oктомври 2015 г.). Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.

Дължина на съпоставимите динамични редове

До учебната 2016/2017 - 17 години.

От учебната 2017/2018 - 2 години.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани с изследването „Образование и обучение на възрастни“.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага (годишно изследване).

Съгласуваност с националните сметки

Не е налично.

Вътрешна съгласуваност

Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

· Образование в Република България;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Данни за основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално) са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3432 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=140

Таблици с данни - консултации

Не се прилага.

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не е налично.

Методологични документи

· Методологически наръчник на Евростат;

· Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Edu_Meth.pdf

Степен на пълнота на метаданните

Не е налично.

Документи за качеството

Доклад за качеството съгласно Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията.

Разходи и натовареност

Информацията не е налична.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 24 април 2020 - 11:00
   
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 217.9 хил. деца, или с 0.4% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.8 хил. и 21.6 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 220.2 хиляди.
  • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 440 лица, от които 558 чужди граждани.
 • четвъртък, 25 април 2019 - 11:00

  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт  годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 218.8 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.5 хил. и 23.0 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 229.5 хиляди.
  • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 467 лица, от които 504 чужди граждани.
 • петък, 27 април 2018 - 11:00

  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 220.9 хил. деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.6 хил. и 21.7 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 236.3 хиляди.
  • Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 564 лица, от които 529 чужди граждани.
 • петък, 15 септември 2017 - 11:10

  Изследването на образованието и обучението на възрастни се провежда веднъж на 5 години във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез хармонизиран инструментариум, което осигурява съпоставими данни за оценка на  ученето през целия живот.

  Националният статистически институт представя окончателни резултати от проведеното в края на 2016 г. изследване.

 • четвъртък, 27 април 2017 - 11:00
   
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
   През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година.
   Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици.
   Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди.
   Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.
   
 • четвъртък, 28 април 2016 - 11:00
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са:
  • През учебната 2015/2016 година в детски градини са записани 232.0 хил. деца, или с 3.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I - IV клас) се обучават 262.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V - VIII клас) - 216.4 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2015 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 27.0 и 23.3 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за 2015/2016 академична година са 266.7 хиляди.
  • Продължава тенденцията за увеличаване на броя на докторантите, като към 31.12.2015 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 750 лица.
   
 • вторник, 28 април 2015 - 11:00
  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са:
  През учебната 2014/2015 година в детските градини са записани 241.1 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 0.2% на техния брой в сравнение с предходната година. 
  През 2014 година завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 27.3 и 26.2 хил. ученици.
  Броят на записаните в различните степени на висшето образование за 2014/2015 академична година e 279.0 хил. лица, като се наблюдава спад с 1.5% в сравнение с предходната година.
  Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2014 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 671 лица, или с 9.3% повече в сравнение с предходната година.
   
 • сряда, 30 април 2014 - 11:00
  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт  ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните:
  • През учебната 2013/2014 година в детските градини са записани 240.6 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 2.4% в техния брой в сравнение с предходната година. 
  • През 2013 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 28.9 и 27.4 хил. ученици.
  • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за 2013/2014 учебна година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 277.2 хил., като се наблюдава спад в броя на студентите в частните университети.
  • Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2013 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 055 лица, или с 12.7% повече в сравнение с предходната учебна година.
   
 • вторник, 30 април 2013 - 11:00

  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните:
  • През учебната 2012/2013 година в детските градини са записани 235.0 хил. деца, като е регистрирано увеличение от 3.1% в сравнение с предходната учебна година.
  • През 2012 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 30.3 и 29.4 хил. ученици.
  • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за учебната 2012/2013 година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 278.6 хил., като се наблюдава спад в броя на студентите в колежите (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”) и в частните университети.
  • Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2012 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 5 371 лица, или с 14.2% повече в сравнение с предходната учебна година.

 • сряда, 26 септември 2012 - 11:00

  Изследването на образованието и обучението за възрастни обхваща широк кръг актуални теми: участието в различните форми на Учене през целия живот (формално, неформално и самостоятелно образование и обучение), причини за неучастие в образование и обучение, достъп до информация относно възможностите за образование и обучение, използване на компютри, езикови умения, участие в културни и обществени събития.

Страници

 • Образование в Република България 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2020.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2015/2016 - 2019/2020 учебна година.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Образование в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2019.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2014/2015 - 2018/2019 учебна година.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Образование в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2018.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2013/2014 - 2017/2018 учебна година.

Страници