Задължения по Интрастат

В изпълнение на чл. 3, ал. (2) от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, фирмите регистрирани по Закона за ДДС, които търгуват със страни от Европейския съюз, вече могат да проверят на интернет страницата на Националната агенция за приходите дали са задължени да подават Интрастат декларация.

Задължението да се подава Интрастат декларация възниква тогава, когато търговията със стоки с фирми от ЕС надхвърли определена стойност (праг). За 2013 г. праговете за поток „изпращания” и за поток „пристигания” са еднакви и са в размер на 240 000 лева.

Проверка за задължението за подаване на Интрастат декларация