Жилищен фонд


 • петък, 14 май 2010 - 11:00

  През 2009 г. са въведени в експлоатация 2 975 новопостроени жилищни сгради и се увеличават с 1.7% спрямо 2008 година.
  Новопостроените жилища в тях достигат 22 058, или с 5.4% повече в сравнение с 2008 година.

 • петък, 23 април 2010 - 11:00

  Индексът на пазарните цени на жилищата за първо тримесечие на 2010 г. спрямо четвърто тримесечие на 2009 г. е 97.7%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.3% .

 • петък, 5 март 2010 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на новопостроените жилищни сгради през четвърто тримесечие на 2009 г. е 962 и спрямо предходното тримесечие на 2009 г. е регистрирано значително увеличение от 40.4%, като новопостроените жилища в тях са с 1 190 повече и техният брой достига 6 404.

 • петък, 22 януари 2010 - 11:00

  Индексът на пазарните цени на жилищата за четвърто тримесечие на 2009 г. спрямо трето тримесечие на 2009 г. е 98.1%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е 1.9%.
  Индексът на пазарните цени на жилищата за 2009 г. спрямо 2008 г.е 78.6%.

 • четвъртък, 3 декември 2009 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на новопостроените жилищни сгради през третото тримесечие на 2009 г. е 685 и спрямо второто тримесечие на 2009 г. бележи незначително увеличение от 0.9%. Новопостроените жилища в тях са с 674 по-малко в сравнение с предходното тримесечие и техният брой достига 5 214.

 • петък, 23 октомври 2009 - 11:00

  Индексът на пазарните цени на жилищата за трето тримесечие на 2009 г. спрямо второ тримесечие на 2009 г. е 95.0%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е 5.0%.

 • четвъртък, 3 септември 2009 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт, новопостроените жилищни сгради през второ тримесечие на 2009 г. са 679 и спрямо първо тримесечие на 2009 г. е регистрирано увеличение от 24.1%. Новопостроените жилища в тях са с 51.1% повече в сравнение с предходното тримесечие и достигат 5 888.

 • четвъртък, 23 юли 2009 - 11:00

  Индексът на пазарните цени на жилищата за второ тримесечие на 2009 г. спрямо първо тримесечие на 2009 г. е 90.3%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е 9,7%.

 • петък, 3 юли 2009 - 11:00

  През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като 63.5% от тях се намират в градовете, а 36.5% - в селата.

 • сряда, 3 юни 2009 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт новопостроените жилищни сгради през първото тримесечие на 2009 г. са 547 и в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. намаляват с 10.6%. Новопостроените жилища в тях са с 12.9% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. и достигат 3 897.

Страници

Страници