Прогноза за населението по области и пол


Динамичен ред: Pop_6.2.2_Pop_DR.xls

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ОБЛАСТИ И ПОЛ
(Брой)
Области
Пол
I вариант (при хипотеза за конвергентност)1
Години
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080
Благоевград 306 370 298 264 287 439 275 429 262 708 249 792 236 619 223 221 209 800 196 707 184 242 172 570 161 902
Мъже 149 177 144 975 139 560 133 678 127 531 121 377 115 175 108 899 102 606 96 455 90 593 85 167 80 317
Жени 157 193 153 289 147 879 141 751 135 177 128 415 121 444 114 322 107 194 100 252 93 649 87 403 81 585
Бургас 408 054 400 314 391 217 381 878 372 370 362 775 353 074 343 074 332 655 321 870 311 334 301 998 294 286
Мъже 197 658 193 563 189 023 184 569 180 183 175 844 171 418 166 751 161 828 156 770 151 977 147 886 144 617
Жени 210 396 206 751 202 194 197 309 192 187 186 931 181 656 176 323 170 827 165 100 159 357 154 112 149 669
Варна 469 027 462 175 454 026 445 544 437 179 428 634 419 494 409 354 397 943 385 482 372 837 361 256 351 204
Мъже 228 440 224 783 220 771 216 797 213 096 209 353 205 213 200 454 195 072 189 343 183 807 178 967 174 815
Жени 240 587 237 392 233 255 228 747 224 083 219 281 214 281 208 900 202 871 196 139 189 030 182 289 176 389
Велико Търново 233 143 222 275 211 173 200 189 189 788 180 218 171 432 163 142 154 991 146 816 138 854 131 292 124 051
Мъже 112 849 107 780 102 700 97 807 93 268 89 098 85 180 81 366 77 530 73 671 69 934 66 406 63 048
Жени 120 294 114 495 108 473 102 382 96 520 91 120 86 252 81 776 77 461 73 145 68 920 64 886 61 003
Видин 82 065 74 467 67 667 61 535 56 051 51 231 46 948 43 014 39 297 35 825 32 803 30 267 28 124
Мъже 40 128 36 516 33 320 30 458 27 898 25 607 23 510 21 545 19 704 18 013 16 565 15 345 14 284
Жени 41 937 37 951 34 347 31 077 28 153 25 624 23 438 21 469 19 593 17 812 16 238 14 922 13 840
Враца 160 247 150 460 141 302 132 622 124 411 116 927 110 086 103 660 97 571 91 861 86 770 82 360 78 535
Мъже 78 820 74 027 69 593 65 454 61 578 58 039 54 766 51 668 48 753 46 049 43 656 41 548 39 681
Жени 81 427 76 433 71 709 67 168 62 833 58 888 55 320 51 992 48 818 45 812 43 114 40 812 38 854
Габрово 105 971 98 200 90 634 83 414 76 692 70 598 65 065 59 871 54 869 50 152 45 877 42 214 39 137
Мъже 51 077 47 323 43 780 40 484 37 433 34 646 32 050 29 571 27 163 24 880 22 806 21 016 19 465
Жени 54 894 50 877 46 854 42 930 39 259 35 952 33 015 30 300 27 706 25 272 23 071 21 198 19 672
Добрич 171 585 163 102 154 742 146 654 138 932 131 659 124 814 118 287 112 042 106 133 100 745 96 009 91 861
Мъже 83 415 79 102 75 008 71 184 67 602 64 251 61 072 58 008 55 065 52 307 49 792 47 554 45 572
Жени 88 170 84 000 79 734 75 470 71 330 67 408 63 742 60 279 56 977 53 826 50 953 48 455 46 289
Кърджали 146 907 141 002 134 548 128 043 121 519 114 945 108 414 102 087 96 125 90 542 85 368 80 648 76 606
Мъже 72 813 69 641 66 256 62 913 59 630 56 365 53 145 50 000 47 016 44 220 41 681 39 435 37 585
Жени 74 094 71 361 68 292 65 130 61 889 58 580 55 269 52 087 49 109 46 322 43 687 41 213 39 021
Кюстендил 117 143 109 482 102 184 95 328 88 792 82 728 77 080 71 744 66 713 62 051 57 922 54 439 51 651
Мъже 56 765 52 879 49 274 45 980 42 892 40 037 37 361 34 810 32 404 30 185 28 225 26 557 25 216
Жени 60 378 56 603 52 910 49 348 45 900 42 691 39 719 36 934 34 309 31 866 29 697 27 882 26 435
Ловеч 122 619 114 892 107 755 101 152 94 976 89 326 84 159 79 318 74 770 70 567 66 880 63 760 61 100
Мъже 59 716 55 867 52 432 49 340 46 481 43 840 41 385 39 072 36 909 34 926 33 177 31 685 30 396
Жени 62 903 59 025 55 323 51 812 48 495 45 486 42 774 40 246 37 861 35 641 33 703 32 075 30 704
Монтана 128 011 120 680 114 026 107 946 102 460 97 597 93 258 89 249 85 451 81 883 78 722 76 028 73 723
Мъже 62 482 58 870 55 662 52 753 50 166 47 869 45 798 43 862 42 041 40 344 38 866 37 589 36 500
Жени 65 529 61 810 58 364 55 193 52 294 49 728 47 460 45 387 43 410 41 539 39 856 38 439 37 223
Пазарджик 252 489 241 789 231 076 220 699 210 538 200 639 191 037 181 806 173 138 165 025 157 584 150 881 145 004
Мъже 123 534 118 087 112 756 107 720 102 865 98 188 93 647 89 283 85 180 81 329 77 792 74 623 71 891
Жени 128 955 123 702 118 320 112 979 107 673 102 451 97 390 92 523 87 958 83 696 79 792 76 258 73 113
Перник 118 370 111 679 105 066 98 906 93 028 87 494 82 236 77 167 72 314 67 668 63 358 59 637 56 641
Мъже 57 609 54 248 51 022 48 064 45 289 42 702 40 247 37 877 35 587 33 389 31 353 29 619 28 218
Жени 60 761 57 431 54 044 50 842 47 739 44 792 41 989 39 290 36 727 34 279 32 005 30 018 28 423
Плевен 236 583 223 127 210 529 198 978 188 507 179 341 171 349 164 153 157 581 151 549 146 312 141 979 138 374
Мъже 114 860 107 904 101 620 95 990 90 991 86 632 82 782 79 293 76 107 73 213 70 742 68 703 67 022
Жени 121 723 115 223 108 909 102 988 97 516 92 709 88 567 84 860 81 474 78 336 75 570 73 276 71 352
Пловдив 663 500 651 689 639 331 627 533 616 870 607 028 597 461 587 528 577 064 566 220 555 708 546 373 538 676
Мъже 318 477 312 326 306 324 300 905 296 279 292 147 288 108 283 821 279 222 274 513 270 143 266 517 263 756
Жени 345 023 339 363 333 007 326 628 320 591 314 881 309 353 303 707 297 842 291 707 285 565 279 856 274 920
Разград 111 130 105 824 100 551 95 420 90 504 85 914 81 579 77 448 73 508 69 829 66 541 63 640 61 057
Мъже 54 110 51 411 48 811 46 345 43 986 41 768 39 652 37 626 35 708 33 944 32 388 31 023 29 819
Жени 57 020 54 413 51 740 49 075 46 518 44 146 41 927 39 822 37 800 35 885 34 153 32 617 31 238
Русе 215 806 206 373 197 152 188 256 180 038 172 513 165 521 158 838 152 290 145 933 140 023 134 708 129 887
Мъже 105 485 101 068 96 881 92 943 89 324 85 982 82 805 79 698 76 642 73 670 70 884 68 324 65 952
Жени 110 321 105 305 100 271 95 313 90 714 86 531 82 716 79 140 75 648 72 263 69 139 66 384 63 935
Силистра 107 055 100 893 94 791 89 015 83 734 78 974 74 623 70 551 66 784 63 370 60 389 57 793 55 540
Мъже 52 275 49 002 45 913 43 081 40 555 38 279 36 168 34 177 32 347 30 702 29 268 28 009 26 933
Жени 54 780 51 891 48 878 45 934 43 179 40 695 38 455 36 374 34 437 32 668 31 121 29 784 28 607
Сливен 186 359 182 389 178 847 175 736 172 965 170 665 168 892 167 562 166 564 165 758 165 248 165 199 165 671
Мъже 90 620 88 749 87 190 85 928 84 876 84 056 83 465 83 048 82 782 82 599 82 545 82 679 83 038
Жени 95 739 93 640 91 657 89 808 88 089 86 609 85 427 84 514 83 782 83 159 82 703 82 520 82 633
Смолян 103 230 95 270 87 178 79 364 71 697 64 380 57 505 51 223 45 589 40 555 36 086 32 174 28 886
Мъже 50 049 46 089 42 148 38 422 34 801 31 407 28 218 25 276 22 596 20 172 17 994 16 081 14 475
Жени 53 181 49 181 45 030 40 942 36 896 32 973 29 287 25 947 22 993 20 383 18 092 16 093 14 411
София столица 1 336 554 1 350 054 1 362 231 1 372 895 1 386 333 1 401 235 1 414 692 1 424 269 1 428 383 1 427 174 1 423 514 1 420 693 1 419 473
Мъже 640 272 647 460 654 050 660 244 668 431 677 537 685 417 690 681 692 981 693 108 692 855 693 694 695 303
Жени 696 282 702 594 708 181 712 651 717 902 723 698 729 275 733 588 735 402 734 066 730 659 726 999 724 170
София 227 361 218 833 210 228 201 773 193 255 184 869 176 577 168 206 159 733 151 297 143 314 136 133 129 864
Мъже 111 995 107 956 103 946 100 068 96 178 92 332 88 464 84 500 80 477 76 471 72 664 69 203 66 138
Жени 115 366 110 877 106 282 101 705 97 077 92 537 88 113 83 706 79 256 74 826 70 650 66 930 63 726
Стара Загора 312 265 300 871 289 689 278 972 268 920 259 633 250 987 242 693 234 515 226 467 218 939 212 363 206 881
Мъже 151 056 145 217 139 726 134 663 130 049 125 829 121 824 117 884 113 956 110 131 106 643 103 673 101 298
Жени 161 209 155 654 149 963 144 309 138 871 133 804 129 163 124 809 120 559 116 336 112 296 108 690 105 583
Търговище 109 911 105 277 100 771 96 486 92 454 88 672 85 104 81 710 78 476 75 472 72 757 70 388 68 339
Мъже 53 704 51 414 49 247 47 223 45 320 43 528 41 811 40 168 38 600 37 159 35 862 34 751 33 797
Жени 56 207 53 863 51 524 49 263 47 134 45 144 43 293 41 542 39 876 38 313 36 895 35 637 34 542
Хасково 224 911 214 681 205 017 195 933 187 288 179 053 171 248 163 866 156 828 150 106 143 864 138 413 133 888
Мъже 109 857 104 828 100 162 95 859 91 820 88 008 84 375 80 910 77 573 74 368 71 405 68 855 66 754
Жени 115 054 109 853 104 855 100 074 95 468 91 045 86 873 82 956 79 255 75 738 72 459 69 558 67 134
Шумен 168 221 160 175 152 025 143 957 136 197 128 870 121 878 115 120 108 510 102 100 96 117 90 690 85 802
Мъже 82 402 78 574 74 761 71 029 67 451 64 040 60 729 57 476 54 287 51 203 48 372 45 819 43 498
Жени 85 819 81 601 77 264 72 928 68 746 64 830 61 149 57 644 54 223 50 897 47 745 44 871 42 304
Ямбол 117 255 111 478 106 269 101 581 97 294 93 437 90 005 86 971 84 240 81 757 79 551 77 679 76 154
Мъже 57 416 54 574 52 106 49 936 47 981 46 254 44 723 43 359 42 130 40 998 40 000 39 151 38 468
Жени 59 839 56 904 54 163 51 645 49 313 47 183 45 282 43 612 42 110 40 759 39 551 38 528 37 686
Области
Пол
II вариант (относително ускоряване)2
Години
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080
Благоевград 306 715 299 708 290 484 280 424 269 871 259 119 248 065 236 592 224 899 213 306 202 158 191 614 181 778
Мъже 149 359 145 742 141 190 136 346 131 349 126 341 121 255 116 001 110 631 105 252 100 015 95 081 90 567
Жени 157 356 153 966 149 294 144 078 138 522 132 778 126 810 120 591 114 268 108 054 102 143 96 533 91 211
Бургас 408 589 402 390 395 487 388 684 381 872 374 790 367 468 359 741 351 396 342 100 332 150 322 886 315 078
Мъже 197 949 194 689 191 336 188 252 185 341 182 439 179 424 176 074 172 262 167 900 163 331 159 248 155 941
Жени 210 640 207 701 204 151 200 432 196 531 192 351 188 044 183 667 179 134 174 200 168 819 163 638 159 137
Варна 469 608 464 487 458 697 452 952 447 429 441 659 435 291 427 929 419 117 408 538 396 706 385 289 375 126
Мъже 228 754 226 034 223 291 220 804 218 682 216 554 214 069 210 892 206 861 201 971 196 744 191 993 187 851
Жени 240 854 238 453 235 406 232 148 228 747 225 105 221 222 217 037 212 256 206 567 199 962 193 296 187 275
Велико Търново 233 569 223 877 214 344 205 074 196 303 188 288 180 987 174 170 167 428 160 473 153 473 146 790 140 305
Мъже 113 066 108 602 104 328 100 309 96 618 93 301 90 219 87 216 84 128 80 867 77 571 74 448 71 339
Жени 120 503 115 275 110 016 104 765 99 685 94 987 90 768 86 954 83 300 79 606 75 902 72 342 68 966
Видин 82 270 75 229 69 104 63 697 58 819 54 526 50 738 47 285 43 978 40 718 37 762 35 314 33 317
Мъже 40 230 36 900 34 049 31 560 29 335 27 357 25 544 23 827 22 177 20 562 19 145 17 975 16 986
Жени 42 040 38 329 35 055 32 137 29 484 27 169 25 194 23 458 21 801 20 156 18 617 17 339 16 331
Враца 160 571 151 704 143 739 136 389 129 438 123 081 117 309 111 843 106 545 101 340 96 588 92 529 89 077
Мъже 78 992 74 683 70 892 67 465 64 276 61 369 58 699 56 103 53 570 51 097 48 871 46 954 45 234
Жени 81 579 77 021 72 847 68 924 65 162 61 712 58 610 55 740 52 975 50 243 47 717 45 575 43 843
Габрово 106 180 98 988 92 193 85 799 79 828 74 391 69 469 64 845 60 357 55 941 51 795 48 211 45 277
Мъже 51 177 47 726 44 581 41 706 39 063 36 666 34 437 32 268 30 130 27 991 25 983 24 243 22 742
Жени 55 003 51 262 47 612 44 093 40 765 37 725 35 032 32 577 30 227 27 950 25 812 23 968 22 535
Добрич 171 896 164 323 157 201 150 491 144 145 138 144 132 505 127 077 121 774 116 549 111 631 107 311 103 545
Мъже 83 582 79 745 76 296 73 199 70 353 67 708 65 202 62 732 60 283 57 859 55 586 53 577 51 756
Жени 88 314 84 578 80 905 77 292 73 792 70 436 67 303 64 345 61 491 58 690 56 045 53 734 51 789
Кърджали 147 106 141 822 136 231 130 760 125 350 119 865 114 293 108 807 103 585 98 655 94 022 89 644 85 897
Мъже 72 926 70 073 67 158 64 370 61 671 58 990 56 291 53 617 51 029 48 542 46 218 44 099 42 415
Жени 74 180 71 749 69 073 66 390 63 679 60 875 58 002 55 190 52 556 50 113 47 804 45 545 43 482
Кюстендил 117 371 110 362 103 902 97 950 92 288 86 971 81 980 77 210 72 624 68 186 64 108 60 627 57 854
Мъже 56 887 53 350 50 199 47 398 44 799 42 379 40 087 37 850 35 675 33 560 31 632 29 964 28 623
Жени 60 484 57 012 53 703 50 552 47 489 44 592 41 893 39 360 36 949 34 626 32 476 30 663 29 231
Ловеч 122 858 115 771 109 493 103 813 98 496 93 628 89 184 84 998 80 986 77 129 73 657 70 781 68 424
Мъже 59 848 56 324 53 346 50 752 48 366 46 176 44 131 42 170 40 286 38 470 36 846 35 480 34 331
Жени 63 010 59 447 56 147 53 061 50 130 47 452 45 053 42 828 40 700 38 659 36 811 35 301 34 093
Монтана 128 286 121 673 115 961 110 880 106 301 102 204 98 583 95 238 91 972 88 743 85 735 83 214 81 101
Мъже 62 633 59 393 56 692 54 327 52 247 50 404 48 753 47 194 45 657 44 137 42 744 41 554 40 535
Жени 65 653 62 280 59 269 56 553 54 054 51 800 49 830 48 044 46 315 44 606 42 991 41 660 40 566
Пазарджик 252 918 243 407 234 349 225 851 217 664 209 643 201 752 193 987 186 564 179 471 172 844 166 785 161 389
Мъже 123 763 118 956 114 516 110 501 106 726 103 095 99 497 95 960 92 550 89 232 86 097 83 208 80 683
Жени 129 155 124 451 119 833 115 350 110 938 106 548 102 255 98 027 94 014 90 239 86 747 83 577 80 706
Перник 118 606 112 523 106 742 101 491 96 508 91 766 87 190 82 697 78 320 73 972 69 727 65 882 62 752
Мъже 57 734 54 698 51 927 49 463 47 187 45 060 42 995 40 953 38 922 36 855 34 833 33 009 31 538
Жени 60 872 57 825 54 815 52 028 49 321 46 706 44 195 41 744 39 398 37 117 34 894 32 873 31 214
Плевен 237 044 224 793 213 837 203 983 195 095 187 282 180 561 174 538 168 989 163 676 158 923 155 065 151 986
Мъже 115 105 108 798 103 386 98 682 94 564 91 003 87 902 85 078 82 454 79 933 77 738 75 964 74 536
Жени 121 939 115 995 110 451 105 301 100 531 96 279 92 659 89 460 86 535 83 743 81 185 79 101 77 450
Пловдив 664 377 655 075 645 968 637 780 630 688 624 159 617 678 610 453 602 240 592 773 582 526 572 585 563 811
Мъже 318 953 314 172 309 973 306 598 304 039 301 930 299 798 297 191 293 951 290 008 285 777 281 898 278 648
Жени 345 424 340 903 335 995 331 182 326 649 322 229 317 880 313 262 308 289 302 765 296 749 290 687 285 163
Разград 111 336 106 645 102 192 97 981 93 974 90 213 86 650 83 198 79 822 76 521 73 522 70 902 68 610
Мъже 54 218 51 832 49 666 47 682 45 817 44 063 42 376 40 715 39 083 37 501 36 095 34 880 33 817
Жени 57 118 54 813 52 526 50 299 48 157 46 150 44 274 42 483 40 739 39 020 37 427 36 022 34 793
Русе 216 176 207 790 199 946 192 566 185 768 179 532 173 790 168 307 162 810 157 221 151 764 146 841 142 338
Мъже 105 673 101 792 98 313 95 157 92 308 89 700 87 228 84 782 82 280 79 703 77 178 74 826 72 562
Жени 110 503 105 998 101 633 97 409 93 460 89 832 86 562 83 525 80 530 77 518 74 586 72 015 69 776
Силистра 107 262 101 691 96 390 91 478 86 992 82 973 79 308 75 869 72 581 69 534 66 845 64 549 62 567
Мъже 52 385 49 422 46 757 44 393 42 291 40 440 38 722 37 076 35 503 34 058 32 791 31 696 30 735
Жени 54 877 52 269 49 633 47 085 44 701 42 533 40 586 38 793 37 078 35 476 34 054 32 853 31 832
Сливен 186 636 183 445 180 932 178 983 177 370 176 090 175 217 174 668 174 346 174 049 173 739 173 729 174 187
Мъже 90 771 89 294 88 283 87 622 87 189 86 942 86 863 86 890 86 993 87 088 87 145 87 323 87 680
Жени 95 865 94 151 92 649 91 361 90 181 89 148 88 354 87 778 87 353 86 961 86 594 86 406 86 507
Смолян 103 425 96 021 88 730 81 828 75 083 68 564 62 319 56 511 51 260 46 535 42 273 38 429 35 161
Мъже 50 151 46 482 42 951 39 692 36 562 33 589 30 747 28 087 25 637 23 378 21 302 19 405 17 781
Жени 53 274 49 539 45 779 42 136 38 521 34 975 31 572 28 424 25 623 23 157 20 971 19 024 17 380
София столица 1 337 906 1 355 071 1 371 815 1 387 316 1 405 242 1 424 170 1 441 673 1 455 291 1 462 498 1 461 719 1 454 738 1 445 932 1 436 764
Мъже 640 971 650 090 659 141 668 020 678 869 690 717 701 556 709 671 714 006 714 512 712 784 711 059 709 037
Жени 696 935 704 981 712 674 719 296 726 373 733 453 740 117 745 620 748 492 747 207 741 954 734 873 727 727
София 227 755 220 345 213 232 206 443 199 605 192 737 185 848 178 726 171 255 163 428 155 653 148 472 142 137
Мъже 112 201 108 762 105 569 102 601 99 633 96 667 93 598 90 323 86 810 83 081 79 356 75 851 72 682
Жени 115 554 111 583 107 663 103 842 99 972 96 070 92 250 88 403 84 445 80 347 76 297 72 621 69 455
Стара Загора 312 785 302 817 293 552 284 985 277 057 269 705 262 857 256 247 249 555 242 589 235 595 229 289 224 034
Мъже 151 335 146 249 141 788 137 883 134 447 131 369 128 450 125 512 122 403 119 114 115 868 113 032 110 748
Жени 161 450 156 568 151 764 147 102 142 610 138 336 134 407 130 735 127 152 123 475 119 727 116 257 113 286
Търговище 110 106 106 019 102 268 98 818 95 600 92 602 89 762 87 013 84 335 81 725 79 291 77 157 75 354
Мъже 53 807 51 800 50 029 48 448 46 987 45 632 44 317 43 029 41 754 40 501 39 351 38 353 37 511
Жени 56 299 54 219 52 239 50 370 48 613 46 970 45 445 43 984 42 581 41 224 39 940 38 804 37 843
Хасково 225 294 216 108 207 849 200 361 193 331 186 605 180 131 173 979 168 052 162 188 156 438 151 264 146 982
Мъже 110 057 105 584 101 679 98 229 95 065 92 076 89 199 86 418 83 673 80 873 78 102 75 658 73 650
Жени 115 237 110 524 106 170 102 132 98 266 94 529 90 932 87 561 84 379 81 315 78 336 75 606 73 332
Шумен 168 517 161 330 154 371 147 643 141 247 135 186 129 447 123 854 118 293 112 699 107 307 102 398 97 963
Мъже 82 558 79 166 75 972 72 937 70 080 67 365 64 736 62 099 59 429 56 710 54 148 51 844 49 739
Жени 85 959 82 164 78 399 74 706 71 167 67 821 64 711 61 755 58 864 55 989 53 159 50 554 48 224
Ямбол 117 470 112 277 107 818 103 930 100 453 97 285 94 471 91 958 89 699 87 591 85 624 83 912 82 540
Мъже 57 528 54 996 52 930 51 188 49 671 48 321 47 138 46 070 45 099 44 157 43 275 42 506 41 887
Жени 59 942 57 281 54 888 52 742 50 782 48 964 47 333 45 888 44 600 43 434 42 349 41 406 40 653
Области Пол III вариант (относително забавяне)3
Години
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080
Благоевград 306 204 297 592 285 985 273 024 259 246 245 254 231 043 216 677 202 405 188 549 175 451 163 286 152 302
Мъже 149 087 144 616 138 786 132 389 125 680 118 952 112 196 105 404 98 667 92 134 85 982 80 345 75 360
Жени 157 117 152 976 147 199 140 635 133 566 126 302 118 847 111 273 103 738 96 415 89 469 82 941 76 942
Бургас 407 801 399 324 389 168 378 563 367 707 356 802 345 828 334 577 323 000 311 372 300 415 290 846 282 966
Мъже 197 523 193 025 187 913 182 770 177 638 172 545 167 374 161 997 156 469 151 022 146 043 141 830 138 433
Жени 210 278 206 299 201 255 195 793 190 069 184 257 178 454 172 580 166 531 160 350 154 372 149 016 144 533
Варна 468 751 461 083 451 782 441 945 432 144 422 143 411 509 399 838 386 985 373 445 360 208 348 306 338 035
Мъже 228 287 224 195 219 552 214 847 210 339 205 747 200 731 195 118 189 008 182 786 176 989 171 956 167 615
Жени 240 464 236 888 232 230 227 098 221 805 216 396 210 778 204 720 197 977 190 659 183 219 176 350 170 420
Велико Търново 232 935 221 512 209 654 197 849 186 656 176 300 166 758 157 694 148 814 140 006 131 515 123 503 115 963
Мъже 112 745 107 380 101 911 96 601 91 639 87 037 82 704 78 454 74 243 70 066 66 083 62 352 58 879
Жени 120 190 114 132 107 743 101 248 95 017 89 263 84 054 79 240 74 571 69 940 65 432 61 151 57 084
Видин 81 974 74 125 66 976 60 518 54 730 49 646 45 115 40 924 37 031 33 479 30 403 27 820 25 628
Мъже 40 082 36 339 32 973 29 939 27 209 24 762 22 520 20 433 18 514 16 790 15 312 14 059 12 975
Жени 41 892 37 786 34 003 30 579 27 521 24 884 22 595 20 491 18 517 16 689 15 091 13 761 12 653
Враца 160 089 149 886 140 126 130 817 121 995 113 938 106 546 99 634 93 136 87 161 81 858 77 259 73 240
Мъже 78 736 73 716 68 969 64 484 60 270 56 402 52 826 49 480 46 364 43 528 41 011 38 804 36 852
Жени 81 353 76 170 71 157 66 333 61 725 57 536 53 720 50 154 46 772 43 633 40 847 38 455 36 388
Габрово 105 870 97 832 89 900 82 272 75 187 68 767 62 922 57 430 52 185 47 313 42 976 39 272 36 164
Мъже 51 020 47 135 43 401 39 893 36 648 33 666 30 886 28 245 25 707 23 348 21 244 19 427 17 870
Жени 54 850 50 697 46 499 42 379 38 539 35 101 32 036 29 185 26 478 23 965 21 732 19 845 18 294
Добрич 171 445 162 516 153 570 144 813 136 415 128 508 121 049 113 962 107 249 100 976 95 332 90 361 86 000
Мъже 83 342 78 789 74 388 70 204 66 262 62 553 59 037 55 669 52 496 49 547 46 892 44 529 42 438
Жени 88 103 83 727 79 182 74 609 70 153 65 955 62 012 58 293 54 753 51 429 48 440 45 832 43 562
Кърджали 146 815 140 625 133 748 126 745 119 677 112 577 105 566 98 816 92 469 86 565 81 130 76 239 72 059
Мъже 72 769 69 432 65 823 62 210 58 636 55 095 51 615 48 238 45 053 42 109 39 463 37 143 35 218
Жени 74 046 71 193 67 925 64 535 61 041 57 482 53 951 50 578 47 416 44 456 41 667 39 096 36 841
Кюстендил 117 033 109 081 101 357 94 056 87 095 80 642 74 641 69 006 63 752 58 939 54 751 51 259 48 447
Мъже 56 706 52 661 48 828 45 293 41 964 38 884 35 998 33 286 30 768 28 471 26 482 24 805 23 456
Жени 60 327 56 420 52 529 48 763 45 131 41 758 38 643 35 720 32 984 30 468 28 269 26 454 24 991
Ловеч 122 505 114 472 106 920 99 861 93 261 87 236 81 691 76 504 71 668 67 275 63 455 60 192 57 361
Мъже 59 656 55 640 51 996 48 663 45 556 42 693 40 027 37 533 35 222 33 137 31 323 29 749 28 374
Жени 62 849 58 832 54 924 51 198 47 705 44 543 41 664 38 971 36 446 34 138 32 132 30 443 28 987
Монтана 127 876 120 194 113 098 106 536 100 596 95 324 90 600 86 233 82 127 78 363 75 048 72 223 69 766
Мъже 62 410 58 612 55 164 51 990 49 147 46 611 44 317 42 192 40 205 38 411 36 843 35 490 34 329
Жени 65 466 61 582 57 934 54 546 51 449 48 713 46 283 44 041 41 922 39 952 38 205 36 733 35 437
Пазарджик 252 293 241 018 229 520 218 208 207 083 196 234 185 760 175 759 166 417 157 771 149 903 142 850 136 691
Мъже 123 433 117 674 111 918 106 376 100 990 95 788 90 756 85 974 81 505 77 376 73 629 70 296 67 426
Жени 128 860 123 344 117 602 111 832 106 093 100 446 95 004 89 785 84 912 80 395 76 274 72 554 69 265
Перник 118 265 111 276 104 268 97 656 91 329 85 371 79 742 74 364 69 256 64 435 60 078 56 368 53 404
Мъже 57 553 54 033 50 592 47 379 44 354 41 527 38 863 36 315 33 893 31 608 29 564 27 826 26 443
Жени 60 712 57 243 53 676 50 277 46 975 43 844 40 879 38 049 35 363 32 827 30 514 28 542 26 961
Плевен 236 377 222 319 208 963 196 564 185 308 175 463 166 812 159 015 151 877 145 465 139 934 135 286 131 355
Мъже 114 749 107 474 100 779 94 696 89 255 84 488 80 256 76 428 72 942 69 848 67 217 65 009 63 169
Жени 121 628 114 845 108 184 101 868 96 053 90 975 86 556 82 587 78 935 75 617 72 717 70 277 68 186
Пловдив 663 082 650 094 636 118 622 538 610 059 598 442 587 169 575 657 563 807 552 010 541 016 531 556 523 912
Мъже 318 246 311 452 304 545 298 117 292 427 287 227 282 146 276 911 271 520 266 297 261 667 257 926 255 106
Жени 344 836 338 642 331 573 324 421 317 632 311 215 305 023 298 746 292 287 285 713 279 349 273 630 268 806
Разград 111 031 105 439 99 756 94 187 88 841 83 821 79 086 74 601 70 359 66 476 63 014 59 943 57 180
Мъже 54 058 51 212 48 402 45 698 43 105 40 642 38 311 36 101 34 029 32 161 30 516 29 063 27 774
Жени 56 973 54 227 51 354 48 489 45 736 43 179 40 775 38 500 36 330 34 315 32 498 30 880 29 406
Русе 215 629 205 689 195 808 186 188 177 271 169 074 161 434 154 128 147 017 140 232 134 001 128 407 123 390
Мъже 105 392 100 712 96 187 91 867 87 871 84 147 80 598 77 157 73 803 70 602 67 634 64 925 62 462
Жени 110 237 104 977 99 621 94 321 89 400 84 927 80 836 76 971 73 214 69 630 66 367 63 482 60 928
Силистра 106 963 100 497 94 034 87 840 82 168 77 052 72 341 67 956 63 936 60 325 57 183 54 428 52 024
Мъже 52 224 48 789 45 510 42 463 39 712 37 235 34 926 32 769 30 806 29 054 27 532 26 201 25 047
Жени 54 739 51 708 48 524 45 377 42 456 39 817 37 415 35 187 33 130 31 271 29 651 28 227 26 977
Сливен 186 224 181 882 177 844 174 150 170 788 167 965 165 700 163 928 162 530 161 414 160 708 160 539 160 884
Мъже 90 554 88 479 86 666 85 097 83 727 82 619 81 743 81 084 80 602 80 253 80 090 80 148 80 435
Жени 95 670 93 403 91 178 89 053 87 061 85 346 83 957 82 844 81 928 81 161 80 618 80 391 80 449
Смолян 103 145 94 899 86 450 78 190 70 083 62 388 55 215 48 707 42 901 37 748 33 200 29 291 26 053
Мъже 50 001 45 896 41 761 37 807 33 966 30 364 27 004 23 932 21 161 18 665 16 451 14 555 12 981
Жени 53 144 49 003 44 689 40 383 36 117 32 024 28 211 24 775 21 740 19 083 16 749 14 736 13 072
София столица 1 335 932 1 347 669 1 357 607 1 365 833 1 376 887 1 389 484 1 400 444 1 407 407 1 409 319 1 407 179 1 404 204 1 403 156 1 404 529
Мъже 639 951 646 210 651 587 656 431 663 201 670 775 676 960 680 558 681 578 681 176 681 157 682 630 685 235
Жени 695 981 701 459 706 020 709 402 713 686 718 709 723 484 726 849 727 741 726 003 723 047 720 526 719 294
София 227 179 218 125 208 777 199 467 190 106 180 916 171 845 162 753 153 689 144 839 136 639 129 337 122 983
Мъже 111 899 107 577 103 165 98 817 94 450 90 140 85 827 81 474 77 139 72 922 69 010 65 492 62 397
Жени 115 280 110 548 105 612 100 650 95 656 90 776 86 018 81 279 76 550 71 917 67 629 63 845 60 586
Стара Загора 312 018 299 952 287 833 276 062 264 949 254 647 245 053 235 844 226 836 218 195 210 258 203 414 197 659
Мъже 150 924 144 723 138 735 133 096 127 890 123 076 118 500 114 042 109 673 105 560 101 863 98 768 96 240
Жени 161 094 155 229 149 098 142 966 137 059 131 571 126 553 121 802 117 163 112 635 108 395 104 646 101 419
Търговище 109 818 104 915 100 051 95 367 90 917 86 742 82 802 79 060 75 539 72 304 69 406 66 877 64 671
Мъже 53 652 51 223 48 869 46 636 44 503 42 482 40 564 38 740 37 026 35 461 34 082 32 887 31 849
Жени 56 166 53 692 51 182 48 731 46 414 44 260 42 238 40 320 38 513 36 843 35 324 33 990 32 822
Хасково 224 723 214 012 203 666 193 806 184 352 175 357 166 855 158 823 151 212 144 035 137 498 131 848 127 113
Мъже 109 757 104 468 99 436 94 715 90 237 85 995 81 977 78 148 74 509 71 088 67 998 65 356 63 147
Жени 114 966 109 544 104 230 99 091 94 115 89 362 84 878 80 675 76 703 72 947 69 500 66 492 63 966
Шумен 168 095 159 631 150 907 142 196 133 771 125 785 118 188 110 835 103 705 96 876 90 589 84 897 79 808
Мъже 82 341 78 289 74 185 70 117 66 182 62 409 58 760 55 199 51 749 48 473 45 502 42 813 40 390
Жени 85 754 81 342 76 722 72 079 67 589 63 376 59 428 55 636 51 956 48 403 45 087 42 084 39 418
Ямбол 117 151 111 099 105 523 100 426 95 756 91 540 87 814 84 486 81 490 78 782 76 408 74 401 72 749
Мъже 57 363 54 371 51 707 49 314 47 156 45 229 43 529 42 005 40 631 39 385 38 301 37 386 36 642
Жени 59 788 56 728 53 816 51 112 48 600 46 311 44 285 42 481 40 859 39 397 38 107 37 015 36 107

1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.
2 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.
3 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.
03.07.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2021 г.
Дата на публикуване12 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

Страници