Формуляр "Подземни запаси" за отчетната 2018 година

Националният статистически институт публикува електронен вариант на въпросника за статистическото изследване „Подземни запаси” за отчетната 2018 година.

Изследването се провежда съгласно Националната статистическa програма за 2019 година. Всички отчетни единици се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ.

Инсталационният пакет е във вид на архивиран файл. Преди да започнете работа трябва да запомните файла на Вашия компютър. След това следва да го разархивирате.

Пакетът съдържа инструкция за работа и електронен формуляр (файл resursi.xls), в който се попълват данните. Номенклатурите и указанията за попълване на въпросника също се съдържат във файла resursi.xls.

Попълнените файлове с данни се изпращат в срок до 16 май 2019 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ).

Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ и чрез формуляр на хартиен носител.
 
За контакти при възникнали въпроси използвайте следните телефони:
За въпроси по съдържанието и методологията на електронния въпросник - Петър Петров, тел. 02/9857 499 и Ивайло Рангелов, тел. 02/9857 113.
За въпроси във връзка с попълването на електронния въпросник - Ралица Радовска, тел. 02/9857 478.
 

Статистическо изследване "Подземни запаси" за отчетната 2018 г. - контакти в ТСБ

№ ТСБ
ТСБ
Отговорници
  в ТСБ
Теле-фонен код
Телефон
Електронна поща за изпращане на файловете с данни в ТСБ
01
ТСБ Благоевград
Гергана Йочева
073
8896523
8896524
02
ТСБ Бургас
Йорданка Бинева
056
851932
03
ТСБ Варна
Ивелина Хараламбиева Милена Испанска
052
575218           575228
04
ТСБ Велико Търново
Мая Блажева
062
614520
05
ТСБ Видин
Юлия Петрова
094
609275
06
ТСБ Враца
Валентина Маринова
092
668678
07
ТСБ Габрово
Николета Валачева
066
819746
08
ТСБ Кърджали
Дорка Митева
0361
67034
09
ТСБ Кюстендил
Антония Джонева
078
559665
10
ТСБ Ловеч
Даниела Цветкова
068
686073
11
ТСБ Монтана
Маргарита Езекиева
096
391828
12
ТСБ Пазарджик
Тодорка Караджова
034
402716
13
ТСБ Перник
Милослава Темелкова
076
688667
14
ТСБ Плевен
Пламен Петков
064
890415
15
ТСБ Пловдив
Светлана Кирева
032
658741
16
ТСБ Разград
Божана Николова
084
616124
17
ТСБ Русе
Ивелина Калчева
082
811436
18
ТСБ Силистра
Ивелина Георгиева
086
818321
19
ТСБ Сливен
Анна Попова
044
613431
20
ТСБ Смолян
Димка Дариткова
0301
67414
21
ТСБ София-град
Румяна Борисова
02
9857 472
22
ТСБ София-окръг
Катя Борисова
02
9857 186
23
ТСБ Стара Загора
Калина Бакърджиева
042
619415
24
ТСБ Добрич
Пламен Колев
058
655330
25
ТСБ Търговище
Марияна Терзиева
0601
69425
26
ТСБ Хасково
Стоянка Въчева
038
608873
27
ТСБ Шумен
Мирослав Малчев
054
850614
28
ТСБ Ямбол
Ралица Танева
046
686332