Формуляри "Водопотребление” за 2018 година

Изследването за водопотреблението се провежда в съответствие с Националната Статистическа Програма 2019 година. Разработени са два отделни електронни формуляри за отчетна 2018 г. според дейността на предприятията:

1. VEC_2018.zip – електронен формуляр за отчитане на водоползването, производството и мощността на водноелектрическите централи (ВЕЦ). В един електронен формуляр (VEC2018.xls) се въвеждат данни за всички централи, експлоатирани от предприятието.

2. VOD_2018.zip - електронен формуляр за отчитане на водоползването за дейността на други предприятия, независимо от икономическата дейност. Електронният формуляр (VOD2018.xls) е предназначен за въвеждане на данни за водоползването в едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то за всяко едно се попълва отделен формуляр. Приложен е и файл “Instruction_ЕКАТТЕ.xls”, съдържащ указания с примери, дефиниции и списък на населените места с код по Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE).

Всеки пакет съдържа и инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

• VEC_2018_Р.PDF

• VOD_2018_P.PDF

Попълнените формуляри се изпращат в срок до 21 март 2019 г. на отдел „Статистически изследвания“ към съответната област. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

Област
Телефон
Отговорни експерти в отдел „Статистически изследвания“ към статистическите бюра
Електронна поща за изпращане
на файловете с данни
01
Благоевград
0877904417
Поля Тичева
02
Бургас
056/851935
Атанас Атанасов
03
Варна
052/575253        
052/575240
Мартина Патрикова
Боряна Гарговая
04
Велико Търново
062/61 45 15
Даниела Дончева
05
Видин
094/609269
Светла Симеонова
06
Враца
092/668685
Магдалена Йотова
07
Габрово
066/819 737
Марияна Драганова
08
Добрич
058/655316
Антоанета Петкова
09
Кърджали
0361/67037
Иван Златилов
10
Кюстендил
078 /55 96 47
Роза Ризова
11
Ловеч
068/686074
Рени Минкова
12
Монтана
096/391828
Маргарита Езекиева
13
Пазарджик
 034402731
Мариана Кузманова
14
Перник
 076/688 656
Таня Попова
15
Плевен
064/890421
Петя Николова-Георгиева
16
Пловдив
032/658738
Ирена Чойнева
17
Разград
084/616120
Петя Петрова
18
Русе
082/811 431
Владислав  Кръстев
19
Силистра
086/818 320
Николай Йорданов
20
Сливен
044/613431
Анна Попова
21
Смолян
0301/67433
Мария Василева
22
София-град
02/9857 684
Петър Петров
23
София-област
02/9857636
Цветанка Попова
24
Стара Загора
042/619435
Румен Славов
25
Търговище
0601/ 694 25
Марияна Терзиева
26
Хасково
038/608 853
Тонка Тончева
27
Шумен
054/850633
Диянка Иванова
28
Ямбол
046 686316
Ваня Лазарова -Христова