Изгорени в съответната инсталация отпадъци от опаковки