Извършена работа по контрол за предотвратяване на замърсяването на морските води и река Дунав