Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2012 година

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.

Прессъобщение: