Фактическо индивидуално потребление


Динамичен ред: ECP_5.3.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2015-2017
ЕС-28=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 105 105 104
Австрия 121 119 117
Белгия 114 113 112
България 53 53 54
Германия 122 122 122
Гърция 79 77 76
Дания 116 113 114
Естония 71 72 73
Ирландия 94 94 93
Испания 89 89 89
Италия 97 98 98
Кипър 91 92 92
Латвия 66 65 68
Литва 83 85 88
Люксембург 140 134 132
Малта 79 78 78
Нидерландия 115 111 111
Обединено кралство 115 115 114
Полша 74 74 76
Португалия 82 82 82
Румъния 58 65 68
Словакия 76 76 76
Словения 76 76 77
Унгария 63 62 62
Финландия 114 113 112
Франция 110 110 108
Хърватия 59 61 62
Чешка република 78 79 82
Швеция 113 110 109
Исландия 116 116 117
Норвегия 130 127 127
Швейцария 131 126 124
Албания 38 37 39
Босна и Херцеговина 41 41 41
БЮР Македония 41 42 41
Сърбия 46 46 45
Турция 67 67 68
Черна Гора 54 56 56

* предварителни данни
14.12.2018

Страници