Бизнес наблюдение на инвестиционната активност в промишлеността, октомври 2009 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2009 г. показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 37.2% по-малко в сравнение с предходната 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: