Бизнес наблюдения


 • понеделник, 29 септември 2014 - 11:00
  През септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
   
 • четвъртък, 28 август 2014 - 11:00
  През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
   
 • сряда, 6 август 2014 - 11:00
  През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.9 и с 5.1 пункта.
   
 • понеделник, 28 юли 2014 - 11:00
  През юли 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
   
 • петък, 27 юни 2014 - 11:00
  През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. 
   
 • сряда, 28 май 2014 - 11:00
  През май 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.3 пункта спрямо равнището си от предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
   
 • петък, 9 май 2014 - 11:00
  През април 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.8 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 4.6 пункта, а сред населението в селата - 5.4 пункта.
   
 • вторник, 29 април 2014 - 11:00
  През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно (нарастване съответно с 1.4, 6.8 и 0.8 пункта). Единствено в сектора на услугите се наблюдава понижение на показателя (с 1.8 пункта).
   
 • петък, 11 април 2014 - 11:00
  По последни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2013 г. са с 6.3% повече спрямо 2012 година. Плановете на промишлените предприятия през 2014 г. обаче са за свиване на инвестициите с 6.3% спрямо направените през предходната година.
   
 • петък, 28 март 2014 - 11:00
  През март 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Бизнес климатът в строителството и търговията на дребно се повишава съответно с 1.5 и 7.0 пункта, а в сектора на услугите остава приблизително на нивото си от февруари. Единствено в промишлеността показателят се понижава с 1.3 пункта.
   

Страници