Бизнес наблюдения


 • петък, 18 ноември 2011 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2011 г., показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 20.0% по-малко в сравнение с предходната 2010 година.

 • петък, 4 ноември 2011 - 11:00

  През октомври 2011 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 3.0 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца. Понижението се дължи на намаленото доверие както сред населението в градовете, така и сред това в селата - съответно с 3.5 и 1.7 пункта.

 • петък, 28 октомври 2011 - 11:00

  През октомври 2011 г. общият показател на бизнес климата бележи намаление от 0.7 пункта спрямо нивото от предходния месец поради по-въздържаните оценки на мениджърите от промишлеността и сектора на услугите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

 • сряда, 28 септември 2011 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през септември 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като понижение на показателя се отчита единствено в строителството.

 • петък, 26 август 2011 - 11:00

  През август 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.1 пункта спрямо предходния месец. По-добър бизнес климат се регистрира в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване на стопанската конюнктура. За да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, все още остават 8.8 пункта.

 • петък, 5 август 2011 - 11:00

  През юли 2011 г. общият показател „доверие на потребителите” се покачва с 1.3 пункта, което се дължи изцяло на повишеното доверие на градското население с 1.9 пункта. При населението в селата показателят бележи спад от 0.5 пункта.

 • четвъртък, 28 юли 2011 - 11:00

  През юли 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, като подобрение има в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване.

 • вторник, 28 юни 2011 - 11:00

  През юни 2011 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.4 пункта в сравнение с нивото си от предходния месец, като анкетата отчита известно подобрение на стопанската конюнктура единствено в сектора на услугите.

 • петък, 27 май 2011 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през май 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита влошаване на стопанската конюнктура единствено в промишлеността.

 • вторник, 10 май 2011 - 11:00

  През април 2011 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си през януари, което се дължи главно на спад в потребителското доверие сред населението в селата с 8.5 пункта. При градското население равнището на показателя намалява с 0.5 пункта.

Страници