Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.2.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - съответното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2022
IV
V.1. Общ ППЖ Общо за страната -11.8
    Северна и Югоизточна България -9.3
    Северозападен -18.7
    Северен централен -23.3
    Североизточен -10.6
    Югоизточен -3.2
    Югозападна Южна централна България -13.0
    Югозападен -13.0
    Южен централен -13.3
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 2.3
    Северна и Югоизточна България 2.7
    Северозападен -12.1
    Северен централен -30.0
    Североизточен 1.4
    Югоизточен 10.5
    Югозападна Южна централна България 2.1
    Югозападен 2.6
    Южен централен -0.1
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната -19.4
    Северна и Югоизточна България -14.6
    Северозападен -19.9
    Северен централен -21.2
    Североизточен -16.4
    Югоизточен -10.0
    Югозападна Южна централна България -22.1
    Югозападен -22.2
    Южен централен -21.2

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023