Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт 844.3 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през четвъртото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: