Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.0%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: