Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: