Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457.0 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 93.8%, са пътували само в страната, 5.2% - само в чужбина, а 1.0% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: