Основни данни за културата в Република България през 2020 година

 
През 2020 г. в страната функционират следните културни институции:
• 182 музея с музеен фонд 7 550 хил. фондови единици;
• 71 театъра, организирали 7 021 представления, посетени от 769 хил. зрители;
• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
• 70 кина с 215 киноекрана.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: