Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: