Наблюдение на потребителите, април 2021 година

През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата - 2.7 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: