Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает намалява реално с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: