Регионален БВП на човек от населението в ЕС през 2019 година