Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2020 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: