Стопанска конюнктура през януари 2021 година

През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Прессъобщение: 
Статистическа област: