Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2020 година

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 269.4 хил., или с 49.1% под регистрираните през декември 2019 година.

През декември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 246.9 хил., или с 63.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: