Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, януари 2010 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2010 г. са 282.7 хил. или с 16.5% по-малко в сравнение с януари 2009 година. Посещенията на чужденци в България през януари 2010 г. са 304.8 хил. и се увеличават с 14.3% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: