Ключови показатели за Европа

Националният статистически институт предлага на вниманието ви дигиталната публикация Ключови показатели за Европа в превод на български език. Тя е разработена от Евростат.

Публикацията съдържа ключови статистически показатели за Европейския съюз (ЕС), неговите държави членки, както и за страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Богатата колекция от данни на Евростат дава представа за текущата ситуация, разликите  между държавите членки и последните събития в ЕС - за хората и обществото, икономиката и бизнеса, околната среда и природните ресурси.

Публикацията може да се разглежда като въведение към статистиката на ЕС и предоставя отправна точка за всички, които желаят да проучат разнообразните данни, достъпни на уебсайта на Евростат (https://ec.europa.eu/eurostat) и в онлайн статиите Statistics explained.

Интерактивните визуализации ви дават възможност да сравните данните за България с други държави - членки на ЕС, и да намерите отговорите на въпроси като:

- Как се е променил делът на заетите във вашата страна от 2002 г. насам?

- За какво харчат най-много домакинствата в ЕС - за храна и безалкохолни напитки или за жилище, вода и енергия?

- Какъв е делът на хората, които използват социални мрежи или пазаруват онлайн?

- Колко коли се падат на 1 000 жители във вашата страна?

- Кои са топ 3 дестинациите за почивка на вашите съграждани според броя нощувки извън дома?

- Каква част от използваната енергия във вашата страна е от възобновяеми източници като вятър, слънчева енергия и биомаса?

- Колко от общата земеделска площ се използва за биологично земеделие?

Вашите отзиви за публикацията можете да изпращате на имейл: [email protected].

Публикацията на български език: Ключови показатели за Европа