Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2019 година (окончателни данни)

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 304 млн. лв., или 1.9% от БВП на България.

Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24 212 млн. лв., или 20.2% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: