Надеждните официални статистически данни ни помагат да преодоляваме кризите

20 октомври е Световен ден на статистиката, обявен от ООН през 2010 година

„В свят, в който непрекъснато се генерират огромни количества данни и където приемаме за даденост почти моментален достъп до тях, официалната статистика се откроява като уникален източник на безпристрастна и достоверна информация. На днешния Световен ден на статистиката трябва да подновим ангажимента си да работим заедно с официалните производители на статистика. Имаме нужда от тях повече от всякога.“ Това написа в специално онлайн изявление изпълнителният секретар на Икономическата комисия на ООН Олга Алгайерова по случай Световния ден на статистиката.

Алгайерова обърна внимание, че за излизането от кризата с COVID-19 сега повече от всякога е нужно спазването на основните принципи на официалната статистика. Приети още през 1991 г. от страните, работещи заедно в Конференцията на европейските статистици на ИКЕ на ООН, и одобрени от Общото събрание на ООН през 2014 г., принципите са десетте заповеди за статистиците. Предоставят план за действие, дават насоки за методите на събиране на информация, дават насоки за начина на разпространение, защитават правилното използване и тълкуване на данните. Политическата безпристрастност на статистическите институти, методическата строгост и точност на изследванията, навременността на информацията - всичко това е нашият фар за излизане от кризата, изтъкна Алгайерова.

Цялото изявление можете да намерите тук:
http://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/trustworthy-official-statistics-help-us-all-overcome-crises-now-and-in-the-future/doc.html