НСИ проведе обучения на учители ментори за четвъртата Европейска олимпиада по статистика за ученици

За трета поредна година Националният статистически институт проведе обучения на учители и директори на училища за Европейската олимпиада по статистика за ученици през 2021 година. В тях взеха участие шестдесет и четири настоящи и бъдещи ментори на отбори от 44 училища и 25 града, разделени в две групи на териториален принцип - за Северна България семинарът се проведе в гр. Велико Търново, а за Южна България - в гр. Пловдив.

Срещите бяха открити от г-жа Диана Янчева - заместник-председател на НСИ. Представени бяха инициативите на НСИ за повишаване на интереса на учащите към статистиката, както и новостите в регламента и отделните етапи на олимпиадата. Доц. д-р Александър Найденов от УНСС и член на журито в предишните олимпиади даде насоки за подготовката на учениците и препоръча литература, която могат да ползват.

Учителите поставиха редица въпроси и направиха предложения за подобряване на работата с отборите, както и за използването на статистическите данни в обучението по различни предмети.

Регистрацията за четвъртата Европейска олимпиада по статистика вече започна!