Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението, II тримесечие 2009 г.

По предварителни данни от изследването в домакинствата, 1 208 хил. български граждани, са пътували в страната и в чужбина през второто тримесечие на 2009 г. Едно лице е похарчило средно 168.9 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 411.8 лева за пътуване в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: