Посещения на чужденци в България и пътувания на българи в чужбина, август 2009 г.

Посещенията на чужденци в България през август 2009 г. са 1 434.6 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2009 г. са 547.1 хил. или със 7.7% по-малко в сравнение с август 2008 г.

Прессъобщение: 
Статистическа област: