Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, септември 2009 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2009 г. са 451.5 хил. или с 17.6% по-малко в сравнение със септември 2008 година.
Посещенията на чужденци в България през септември 2009 г. са 944.7 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 1.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: