Информационна система „Бизнес статистика” за подаване на консолидиран годишен отчет за дейността чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)Консолидирания годишен отчет за дейността Ви можете да подадете чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки.

За да работите с ИС "Бизнес статистика", е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба, валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следните софтуерни продукти:

3) За успешната работа с ИСБС за операционна система Windows 7, операционна система Windows 8 (32 bit или 64 bit) е необходимо е да се инсталира Windows Update KB2992611 (32 bit или 64 bit) за съответната операционна система.
Windows Update KB2992611 (32 bit или 64 bit) може свободно да се свали от посоченият линк:
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=2992611