11. Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на НСИ през 2020 година