9. Развитие на Информационна система „Външна търговия“ с цел добавяне на нови функционалности и миграция на нова платформа