Международен конкурс за статистически плакат


Международен конкурс за статистически плакат
 
 
 
 
 
 
 
Международният конкурс за статистически плакат 2018 - 2019 се провежда в рамките на проект за международна статистическа грамотност и е организиран от Международната асоциация за статистическо образование - образователната секция на Международния статистически институт. В България състезанието се провежда от Националния статистически институт.

Инициативата има за цел да повиши статистическата култура на учениците и студентите, да провокира интереса към статистическите изследвания, да развие уменията за работа в екип, интерпретиране на статистически данни и използване на графични и математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в международния кръг.

Сайт на Международния конкурс за статистически плакат: https://www.nsi.bg/islp2019/