Премини към основното съдържание

Международен конкурс за статистически плакат

Международен конкурс за статистически плакат
 
 
 
 
 
 
 
Международният конкурс за статистически плакат 2020 - 2021 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Инициативата има за цел да повиши статистическата култура на учениците и студентите, да провокира интереса към статистическите изследвания, да развие уменията за работа в екип, интерпретиране на статистически данни и използване на графични и математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг.

Сайт на Международния конкурс за статистически плакат: https://www.nsi.bg/islp2021/