Националният статистически институт е сред осемте лидери в използването на Big data в официалната статистика

Как да изглежда европейската политика за извличане на информация за фирмите от собствените им сайтове и каква методологична рамка да бъде прилагана от държавите - членки на ЕС? Това обсъждаха в продължение на два дни експерти от националните статистики на Австрия, Обединеното кралство, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, България и представител на Евростат. Срещата, която се състоя на 17 и 18 юни в сградата на Националния статистически институт (НСИ), е част от проекта ESSnet on Big data II. В продължение на две години статистици от европейските държави, разделени в осем работни групи с различни задачи, ще търсят решения как различните източници на т.нар. големи данни могат да се използват за целите на официалната статистика.

България е водеща на работната група за извличане на информация за характеристики на предприятията, в която влизат девет държави членки. В рамките на срещата страните представиха какви методи и средства прилагат до момента, за да извличат информация и да я обработват и анализират. „НСИ започна да работи по тази задача преди три години, като първоначално използвахме италиански и полски софтуер, а след това разработихме собствен. Най-добрата оценка за резултатите, които сме постигнали, е, че партньорите ни избраха за водещи на екипа за извличане на информация за фирмите от собствените им сайтове“, заяви Галя Статева, държавен експерт в дирекция ОМАКСИ.

В цялостната си дейност Националният статистически институт винаги се е стремял да бъде в крак със съвременните тенденции в световната статистика, заяви Сергей Цветарски, председател на НСИ, и подчерта, че използването на т.нар. големи данни в официалната статистика е един от приоритетите на ръководството на българската статистика и едно от най-големите предизвикателства пред статистиката в глобален мащаб.