3. Доставка и гаранционно обслужване на Система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита, с локация в резервния изчислителен център на НСИ

Публикувано на: 27.05.2019 г.