2. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух за пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване, при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на НСИ

Публикувано на: 20.03.2019 г.