НСИ проведе обучение на учители от София - ментори във втората Европейска олимпиада по статистика и Международния конкурс за статистически плакат

Националният статистически институт проведе обучение за учители от София и региона, които ще бъдат ментори на отбори във втората Европейска олимпиада по статистика за ученици и в Международния конкурс за статистически плакат. Обучението се проведе на 10 януари 2019 г. в сградата на НСИ.

Срещата беше открита от председателя на НСИ Сергей Цветарски, който благодари на учителите за интереса към двете инициативи и изтъкна важността на статистиката за обществото.

Лекторите Антоанета Илкова, началник на отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ в НСИ, и доц. д-р Александър Найденов, преподавател в УНСС, разясниха регламентите, дадоха примери и насоки за подготовката на учениците, посочиха литература, която може да се използва, и споделиха идеи за по-доброто им представяне. Те припомниха и сроковете за регистрация на участниците и провеждането на състезанията.

Учителите проявиха засилен интерес към предстоящите събития, поставиха редица въпроси и направиха предложения за използването на статистиката в учебния процес по различни предмети.