7. Предоставяне на услуги по застраховане на 38 бр. автомобили, собственост на НСИ, чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и доброволна застраховка „Злополука на лицата в МПС“